PROJEKT „MAZOWIECKA FABRYKA KWALIFIKACJI" WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH PROGRAM REGIONALNY OŚ PRIORYTETOWA 10. EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU, DZIAŁANIE 10.3 DOSKONALENIE ZAWODOWE, PODDZIAŁANIE 10.3.4. KSZTAŁCENIE ORAZ DOSKONALENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2017 R. – 31.03.2019 R.

Cel Projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 334 osób dorosłych z obszaru woj. mazowieckiego, poprzez udział z własnej inicjatywy w kursach zawodowych w zawodzie:

  • Operator CNC

  • Spawacz TIG (I+II stopień)

  • Fizjoterapeuta (z metodą FDM)

  • Wizażysta


w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2019 r.


W ramach projektu co najmniej 86,8% uczestników (290 osób) nabędzie kwalifikacje, czego potwierdzeniem będzie certyfikat wydany przez organizatora kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego w zakresie odbytego kursu.

Rekrutacja

Drogi Kandydacie! Chciałbyś być bardziej zauważalny przez pracodawców i zdobyć lepszą pracę? A może po prostu chcesz podnieść swoje kompetencje, aby lepiej wykonywać powierzone Ci zadania? Dołącz do projektu - pomożemy Ci nabyć odpowiednie kwalifikacje potwierdzone rozpoznawalnym na rynku pracy certyfikatem. Projekt "Mazowiecka Fabryka Kwalifikacji" jest dla Ciebie jeśli:


Masz ukończone 18 lat

Jesteś z województwa mazowieckiego

(uczysz się, pracujesz lub mieszkasz w rozumieniu przepisów KC)


Chcesz podnieść swoje kwalifikacje

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria. Szczególnie mocno zachęcamy do rekrutacji kobiety, osoby niepełnosprawne oraz kandydatów zamieszkujących tereny wiejskie.

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Zapewniamy

Profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów

Dogodne terminy i lokalizację kursów

Wysokiej jakości materiały dydaktyczne oraz niezbędne narzędzia

Wyżywienie w trakcie szkoleń

Egzaminy końcowe

Kurs Operator maszyn CNC

Czas trwania kursu obejmuje 120 godzin (15 dni), w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs zakończony będzie egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez Izbę Rzemieślniczą.

Kurs spawania metodą TIG (I + II stopień)

Czas trwania kursu I stopnia obejmuje 103 godziny (13 dni), kurs II stopnia obejmuje 102 godziny (13 dni), w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Zarówno kurs I, jak i II stopnia zakończone są egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (ISG).

Kurs Fizjoterapeuta – metoda FDM

Celem kursu jest wyposażenie Uczestników Projektu w teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu metod FDM (Fascial Distortion Model) i FDM Neuro. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami zastosowania powyższych metod w pracy z pacjentem. Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny według standardów i wymogów IFDMO w zakresie FDM oraz FDM Neuro.

Kurs wizażu

Czas trwania kursu obejmuje 120 godzin (15 dni). Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą egzamin czeladniczy.

O J&P Moritz Consulting Group

Firma szkoleniowa J&P Moritz Consulting Group to zespół, który posiada jeden wspólny cel - oferowanie aktualnym i potencjalnym klientom szkoleń na najwyższym poziomie. Wierzymy w zarządzanie poprzez wiedzę, dlatego też pomagamy wszystkim zainteresowanym rozwijać swoje kompetencje. Robimy wszystko by Nasze szkolenia uwzględniały zmieniające się potrzeby rynkowe.

Nasza kadra trenerów to nie tylko specjaliści w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim praktycy o bogatym doświadczeniu. A ich umiejętność dzielenia się swoją wiedzą to podstawowe kryterium selekcji naszej kadry wykładowców. Wspieramy naszych Klientów w wyznaczaniu i realizowaniu nowych standardów, prowadzących do podniesienia konkurencyjności. Naszym celem jest nowoczesne uczenie skutecznego działania nastawionego na realizację celów biznesowych. Rozwijamy kompetencje zawodowe przy zachowaniu pełnego życzliwości spojrzenia na sprawy kontaktów międzyludzkich.

Partner Projektu

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie jest publiczną placówką kształcenia praktycznego. To nowoczesny i dobrze wyposażony ośrodek edukacyjny, w którym kształci profesjonalna kadra.

J&P Moritz Consulting Group

Al. Józefa Grzecznarowskiego 2, lok. 411, IV piętro
26-604 Radom

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00